Hightech Voetenlab

Voetencentrum Wender heeft een Hightech Voetenlab gerealiseerd binnen Medisch Centrum de Kievit in Hengelo. De onderzoeksruimte wordt onder andere gebruikt om uitgebreide bewegingsanalyses uit te voeren. De opstelling bestaat uit een Qualisys bewegingsanalysesysteem, waarmee met behulp van markertracking, 9 infrarood camera’s en 2 highspeed-camera’s 3D bewegingen in millimeters nauwkeurig worden vastgelegd.

Logo EFRO

Best practice setting

Het Hightech Voetenlab is een gestandaardiseerde ‘best practice’ setting, wat inhoudt dat het mogelijk is om onder realistische, klinische omstandigheden producten te testen. De proeftuin maakt daarmee de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en toepassing in de dagelijkse praktijk. De complexe theorie van het menselijke bewegingsapparaat en wetenschappelijke methodes worden vertaald naar praktische toepassingen en productontwikkeling waardoor een patiënt sneller en beter geholpen kan worden. Zo wordt beoogd om de Nederlandse voetzorg te verbeteren.

Hightech Voetenlab

Huidige producten

Momenteel worden er drie nieuwe producten in het Hightech Voetenlab ontwikkeld en getest. Voetencentrum Wender en Schuurman Schoenen werken samen aan een huisschoen voor diabetespatiënten. De andere betrokkenen zijn Galileo2000 en PLT Products. Galileo2000 is bezig met het ontwikkelen en realiseren van een kostenefficiënte krachtmeetplaat, waarmee letsel aan de onderste extremiteiten voorspeld en beoordeeld kunnen worden. PLT Products onderzoekt een instapsysteem voor de 3D bewegingsanalyse. Dit bewegingsregistratiesysteem is in te zetten in de voetzorg om hoogwaardige bewegingsanalyses uit te kunnen voeren.

Deelnemen aan het Hightech Voetenlab

Het Hightech Voetenlab project ontvangt subsidies vanuit het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland. Partijen die deel willen nemen aan het proeftuinproject zijn vrij zich aan te melden door het invullen van het formulier op de projectpagina. Na goedkeuring en toetsing van de aanvraag krijgen de deelnemers de mogelijkheid gebruik te maken van de proeftuin.

Wij zijn aangesloten bij: