Altijd een stap verder.

Onderzoek naar therapietrouw bij mensen met diabetes

Voetencentrum Wender, Universiteit Twente en Voetmax Orthopedie

Voor diabetespatiënten is het dragen van juist en passend schoeisel enorm belangrijk. Wanneer verkeerd schoeisel wordt gedragen ontstaan drukplekken die wonden veroorzaken. Door de verslechterde doorbloeding bij diabetespatiënten genezen deze wonden zeer langzaam of soms zelfs niet. In het ergste geval kan dit leiden tot een amputatie van bijvoorbeeld het onderbeen. Om deze redenen wordt er in veel gevallen bij diabetespatiënten aangeraden om orthopedische schoenen aan te meten en deze ook te allen tijde, zowel binnen als buiten, te dragen.

Vernieuwde zorgaanpak

Echter, uit onderzoek blijkt dat slechts 20 tot 30 procent van de diabetespatiënten daadwerkelijk hun orthopedische schoenen draagt. Deze lage therapietrouw leidt onder meer tot onnodige complicaties bij patiënten, en daaraan gekoppeld hoge zorgkosten. Om deze redenen onderzoeken Voetencentrum Wender, Universiteit Twente en Voetmax Orthopedie of het mogelijk is om door een vernieuwd aanmeetsysteem en doelmatige zorgaanpak in combinatie met motiverende gespreksvoering te zorgen dat diabetespatiënten hun orthopedische schoenen meer gaan dragen.

Uitvoering onderzoek

Tijdens deze wetenschappelijke studie worden eerst orthopedische schoenen aangemeten door Voetmax Orthopedie middels een digitale iPad 3D scan. Bij het afleveren van deze schoenen wordt een drukmeting uitgevoerd en worden er temperatuursensoren in de schoenen geplaatst door de Universiteit Twente. Deze sensoren meten hoelang en hoeveel de schoenen worden gedragen en zijn voor de patiënt niet waarneembaar. Vervolgens wordt bij Voetencentrum Wender motiverende gespreksvoering toegepast. In deze gesprekken vertelt de podotherapeut de patiënten hoe ze het dragen van de orthopedische schoenen het beste kunnen integreren in hun dagelijkse activiteiten. Uit analyse van deze cijfers moet blijken of de vernieuwde zorgaanpak in combinatie met motiverende gespreksvoering zorgt dat diabetespatiënten meer therapietrouw zijn aan het dragen van hun orthopedische schoenen.

3D scan voet

Toekomst

Indien de (kosten)effectiviteit van deze nieuwe zorgaanpak is aangetoond kunnen Voetencentrum Wender en Voetmax Orthopedie deze aanpak in de dagelijkse praktijk implementeren en zal deze zorg leiden tot een kwaliteitsverbetering in de hele Nederlandse podotherapie en orthopedie.

Bekijk de website van Universiteit Twente voor meer informatie of klik hier om het artikel met patiënt Jaap te lezen op de website van DVN.

Aanmelden?

Voor het onderzoek worden nog deelnemers gezocht. Bent u diabeet en wilt u uw steentje bijdragen aan het onderzoek? Mail naar innovatie@podotherapeut.nl.

Wij zijn aangesloten bij: