Altijd een stap verder.

Belangrijke mededeling: wij zullen tot en met 28 april 2020 alleen nog medisch noodzakelijke zorg verlenen.

COVID-19 Maatregelen

Als gewaardeerde patiënt van Voetencentrum Wender vertrouwt u erop dat wij u verantwoord en veilig ondersteunen bij uw voet (gerelateerde) klachten. Nu Nederland te maken heeft met een ongekende uitbraak van COVID-19 (Coronavirus), realiseren we ons meer dan ooit hoe belangrijk het is dat wij voor u een vertrouwde zorgverlener zijn.

Op dinsdag 31 maart heeft de overheid, op advies van het RIVM, de regels met betrekking tot paramedische zorg herzien. Wij nemen deze adviezen zeer serieus. Wij zullen daarom tot en met 28 april 2020 alleen nog medisch noodzakelijke zorg verlenen.

Wat is medisch noodzakelijke zorg?
Podotherapeutische zorg is onder andere medisch noodzakelijk voor: de voetbehandeling bij diabetespatiënten, in het geval van eeltplekken, wonden en bij ingegroeide teennagels. Deze noodzakelijkheid beperkt zich niet alleen tot mensen met diabetes mellitus, maar ook overige risicopatiënten zoals mensen met perifeer arterieel vaatlijden en reumatische aandoeningen. Als we deze zorg blijven leveren, dan kunnen we complicaties bij deze patiënten voorkomen, zodat de reeds overbelaste ziekenhuizen en huisartsen niet extra worden belast met deze complicaties.

Mocht u ondanks deze berichtgeving vragen hebben over uw afspraak, dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 088-4547700 of te mailen naar info@podotherapeut.nl 

Wij zijn aangesloten bij: