Disclaimer

Voetencentrum Wender heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is grotendeels informerend van aard. Deze website is geen webwinkel. Voetencentrum Wender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Wijzigingen voorbehouden
Voetencentrum Wender garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder door Voetencentrum Wender gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden 
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Groepspraktijk Ed Wender B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Groepspraktijk Ed Wender B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Groepspraktijk Ed Wender B.V. de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Externe bronnen 
Voetencentrum Wender kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van teksten of afbeeldingen afkomstig van externe bronnen. Teksten en afbeeldingen op deze website worden, voor zover mogelijk, in goed overleg met de eigenaar daarvan geplaatst.

Voetencentrum Wender doet haar uiterste best om bronnen en rechthebbenden van tekst en beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks materiaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact met ons opnemen via info@podotherapeut.nl Het betreffende materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Vragen
Vragen over de website en de inhoud van de website kunt u te allen tijde richten aan: info@podotherapeut.nl

Een afspraak maken met een van onze specialisten?

Wij zijn aangesloten bij: