Kievit Orthopedie Penders

Penders Voetzorg en voormalig OIM Voetzorg draaien na faillissement weer op volle toeren

Penders Voetzorg en voormalig OIM Voetzorg draaien na faillissement weer op volle toeren

In maart 2023 hebben de aanbieders van orthopedische schoenen en podotherapie, Penders Voetzorg en OIM Voetzorg (nu genaamd Kievit Orthopedie), een doorstart gemaakt. De overkoepelende holding, Feeture Voetzorg, ging failliet, wat het einde leek te betekenen voor de twee onderliggende bedrijven. Samen met de Scharenborg Groep, waartoe onder andere Voetencentrum Wender behoort, is er echter een succesvolle doorstart gerealiseerd. Op dit moment draaien beide bedrijven weer op volle capaciteit. Hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen en steunzolen, zijn uitgeleverd en kunnen ook weer op afspraak worden uitgeleverd. Geplande afspraken gaan al sinds geruime tijd weer door en ook nieuwe afspraken kunnen ingepland worden. Beide bedrijven zijn volledig bereikbaar. Op 1 mei is de naam van OIM Voetzorg veranderd naar Kievit Orthopedie.

"Doorstart groot succes"

Pascal van der Burgt, operationeel directeur, zegt: “We merken dat er verschillende berichten circuleren in de media over het faillissement. Daarom hebben we ervoor gekozen om een update te geven met de juiste en actuele informatie over de huidige stand van zaken. En we zijn verheugd dat dit een zeer positief bericht is. Er is de afgelopen maanden enorm veel werk verzet. Het is prachtig om te zien hoe iedereen hier samen aan heeft bijgedragen. Dat verdient een groot compliment aan al onze collega’s, want alleen op die manier kon dit een succes worden.”

Onjuiste berichten in de media

“In de media werd al vroeg gemeld dat ongeveer 80 medewerkers zouden meegaan in de doorstart, maar uiteindelijk zijn dat er ongeveer 120 geworden. Daar zijn we erg blij mee. Daarnaast worden we soms nog steeds in één adem genoemd met de Feeture Groep, maar wij distantiëren ons volledig van die berichtgeving. We willen ook graag duidelijk maken dat we op geen enkele manier meer iets te maken hebben met de Feeture Groep of de lopende ontwikkelingen daar.

Warm welkom bij de Scharenborg Groep

Onze doorstart is tot stand gekomen in samenwerking met de Scharenborg Groep. Dit is het concern waaronder de bedrijven Kievit Orthopedie en Penders Voetzorg nu vallen. Enkele andere voorbeelden van bedrijven die daarbij horen, zijn Voetencentrum Wender, Hallux Podotherapie, Wittepoel en PLT Products. Onze belangrijke missie is ‘Samen voor Totale Voetzorg’. Dat is iets wat je echt kunt voelen; we doen het samen en niemand staat er alleen voor. De aanwezige kennis en expertise worden gedeeld binnen de groep om elkaar verder te helpen. Daardoor heerst er ook een warm welkom. Een groot deel van de ontwikkelingen in de markt wordt hier bedacht en ontwikkeld, wat betekent dat we snel efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen kunnen realiseren.”

OIM Voetzorg heet nu Kievit Orthopedie

OIM Voetzorg heet nu Kievit Orthopedie

Vóór de doorstart waren OIM Voetzorg en OIM Orthopedie als verschillende bedrijven actief, onder dezelfde naam. Het plan bestond toen al om op termijn verschillende namen aan te nemen. Deze verandering is met de doorstart in een stroomversnelling gekomen. Vanwege de gelijkende namen OIM Orthopedie en OIM Voetzorg ontstond er verwarring. Om duidelijkheid te scheppen, is in overleg met OIM Orthopedie besloten om de naam OIM Voetzorg niet langer te gebruiken. Het bedrijf OIM Voetzorg, dat zich volledig richt op orthopedische schoenen, gaat daarom sinds mei 2023 definitief verder onder de naam Kievit Orthopedie. Het is belangrijk om te vermelden dat het alleen om een andere naam gaat. Verder verandert er niets. Dezelfde behandelaars draaien spreekuur, grotendeels op dezelfde locaties.

Meer over de nieuwe naam