Diabetespatiënt

Diabetes mellitus – in de volksmond ook wel ‘suikerziekte’ genoemd – is een chronische ziekte en treft ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Hierbij is in negen op de tien gevallen sprake van diabetes type 2. Jaarlijks krijgen meer dan 60.000 patiënten te horen dat ze ook gediagnosticeerd zijn met diabetes. Volgens de wetenschappelijke voorspellingen zal dit getal de komende jaren alleen maar gaan toenemen.

bron: Volksgezondheid en Zorg

Voetproblemen bij diabetes

Als gevolg van de diabetes kunnen er lichamelijke problemen optreden, zoals hart- en vaatziekten en zenuwschade (neuropathie). Door zenuwschade vermindert het gevoel in de voeten en wordt het niet opgemerkt als er een wond ontstaat. Als het bloed ten gevolge van hart- en vaatziekten minder goed stroomt in benen en voeten, kan een wond mogelijk slecht genezen. Een dergelijke wond kan gaan infecteren en in het ergste geval zelfs leiden tot een amputatie van (een deel van) de voet.

Wat kan de podotherapeut voor u betekenen?

Samen met een van onze podotherapeuten kunt u een op maat gemaakt behandelplan opstellen om uw risico op voetproblemen bij diabetes zo laag mogelijk te houden. Denk hierbij aan schoenadviezen, het regelen van pedicurezorg en podotherapeutische zolen. Het doel is om uw voeten zo goed als mogelijk te beschermen en wonden te voorkomen.

Hoe wordt de behandeling voor diabetes vergoed?

Mensen met diabetes met een zorgprofiel van 2 of hoger krijgen de consulten bij de podotherapeut rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor uw pedicurebehandeling verloopt vanaf zorgprofiel 2 via de podotherapeut. Vergoeding voor podotherapeutische zolen of orthese vindt plaats vanuit uw aanvullende verzekering.

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de zorgprofielen.

Het doel is om uw voeten zo goed mogelijk te beschermen
en wonden te voorkomen.

Een afspraak maken met een van onze specialisten?

Wij zijn aangesloten bij: