Right to be forgotten

Uitschrijven of verwijdering van gegevens bij Voetencentrum Wender. Let op: na het verwijderen van uw gegevens is het niet meer mogelijk een klacht in te dienen. Voetencentrum Wender is zonder uw gegevens niet in staat om op adequate wijze verweer te voeren tegen uw klacht.

Altijd een stap verder.

Optie 1: Uitschrijven van de gegevens

Wij kunnen al uw persoonsgegevens voor u uitschrijven. Dit betekent dat de gegevens uit het actieve patiëntenbestand van Voetencentrum Wender worden gehaald. U ontvangt geen berichten of mailingen. Uw (medische) gegevens zijn niet verloren gegaan als in de toekomst wordt besloten een behandeling te starten. Hiervoor hoeft u alleen de volgende velden in te vullen.

  • Voor eventuele vragen nemen wij via deze weg contact met u op.

Optie 2: Verwijdering van de gegevens

Het dossier wordt gewist. Dit betekent dat ook in de toekomst geen beroep gedaan kan worden op (onderdelen van) het dossier. Uw verzoek van uitvoeren van het verwijderen wordt bewaard om te voldoen aan wetgeving rond de bewaartermijn van medische gegevens. U heeft een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit formulier in te vullen. Als u dit verzoek namens iemand anders indient, moet u een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken.

Voer uw eigen gegevens in, ook als u het verzoek indient namens iemand anders. Als u iemand anders vertegenwoordigt, moet u wettelijk bevoegd zijn om namens deze persoon op te treden.

Wij zijn aangesloten bij: