Whatapp de podotherapeut

Risicovoet

Risicovoet

De term risicovoet wordt gebruikt als benaming voor voeten waarbij als gevolg van een onderliggende aandoening problemen kunnen ontstaan. Wonden ontstaan sneller en wonden genezen minder goed. Een verhoogd risico op slechte wondgenezing kan ontstaan als gevolg van een verminderde doorbloeding, door een verminderd gevoel in de voeten in combinatie met drukplekken of bij bepaalde huidproblemen. Een bekende aandoening waarbij slechte wondgenezing aan de voeten kan ontstaan is diabetes, maar er zijn ook andere aandoeningen waarbij gelijksoortige risico’s ontstaan. Is er bij u sprake van een verhoogd risico, dan is het goed mogelijk dat u te maken krijgt met een podotherapeut.

Diabetes Voetwond verbinden

Risicovoet en de podotherapeut

De podotherapeut heeft als hoofddoel om voetwonden bij mensen met een risicovoet te voorkomen. Komt u bij de podotherapeut, dan wordt er een uitgebreid voetonderzoek uitgevoerd. Tijdens het bezoek brengt de podotherapeut het risico op het ontstaan van wonden bij u in kaart.

Als er sprake is van verhoogd een risico, dan stelt de podotherapeut een persoonlijk behandelplan voor u op. In dit behandelplan is beschreven welke zorg nodig is om uw voetproblemen te behandelen of te voorkomen. De podotherapeut gaat op zoek naar de oorzaak van druk en wrijving op uw voeten en probeert deze zoveel mogelijk weg te nemen. Dit doet de podotherapeut met behulp van advies op het gebied van schoenen, tips voor zelfzorg, maar ook door nauw samen te werken met pedicures, medisch specialisten, verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Vind een podotherapeut bij u in de buurt.

Risicovoet en de pedicure
nagels fraisen pedicure

Risicovoet en de pedicure

Wanneer u een voetonderzoek bij de podotherapeut heeft gehad, wordt mogelijk een behandelplan opgesteld waarin voetbehandelingen bij een pedicure zijn opgenomen. De pedicure zorgt ervoor dat uw voeten in goede conditie blijven, bijvoorbeeld door overmatig eelt te verwijderen. De medisch noodzakelijke pedicurebehandelingen volgens het behandelplan worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf zorgprofiel 2.

Vergoeding voor voetzorg bij risicovoet

Vergoeding voor voetzorg bij risicovoet

Voetzorg voor mensen met een verhoogd risico op voetproblemen wordt in bepaalde gevallen gedekt vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor behandelingen bij de podotherapeut hangt af van het zogeheten zorgprofiel. Vanaf zorgprofiel 2 worden consulten bij de podotherapeut rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgprofielen worden aangegeven van 1 tot en met 4. Loopt u geen risico, dan is het zorgprofiel niet van toepassing.

Wat is een zorgprofiel?

Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel geeft aan welk ‘zorgpakket’ nodig is om de risico’s op het ontstaan van voetwonden te beperken. Op basis van het zorgprofiel wordt de benodigde voetzorg voor u georganiseerd en wordt ook de vergoeding hiervan bepaald.

Meer over zorgprofielen

Wat is de Sims classificatie?

Wat is de Sims classificatie?

Een zorgprofiel geeft aan welk ‘zorgpakket’ nodig is om de risico’s op het ontstaan van voetwonden te beperken. Op basis van het zorgprofiel wordt de benodigde voetzorg voor u georganiseerd en wordt ook de vergoeding hiervan bepaald.

Meer over Sims classificatie

Voetproblemen bij de risicovoet

Voetproblemen bij de risicovoet

Onderliggende aandoeningen kunnen zorgen voor verschillende problemen in het hele lichaam, waaronder in de voeten. Hieronder lichten we een aantal veel voorkomende voetproblemen verder toe.

Verslechterde doorbloeding naar de voeten
Een verslechterde doorbloeding naar de voeten speelt in veel gevallen een rol wanneer het gaat om de risicovoet. Om ervoor te zorgen dat een wond goed geneest, is het belangrijk dat er een goede doorbloeding in het lichaam plaatsvindt. Wanneer de doorbloeding verslechtert of verstoord wordt door een onderliggende aandoening, dan geneest een wondje vaak erg langzaam. Daarmee wordt het risico op het ontstaan van gevaarlijke infecties vergroot.

Gewrichten bewegen minder makkelijk
Bij sommige aandoeningen ontstaat een beperking in de beweeglijkheid van gewrichten, bijvoorbeeld bij diabetes en reuma. Daardoor kan het gebeuren dat uw voeten of tenen een andere stand aannemen. Deze afwijkende stand kan extra druk en wrijving in de schoen veroorzaken, waardoor de kans op drukplekken en wondjes toeneemt.

Verminderd gevoel in de voeten (neuropathie)
Neuropathie is een aandoening van de zenuwen. Neuropathie wordt vooral gekenmerkt door een verminderd gevoel in de voeten. Mensen beschrijven het gevoel op watten te lopen, een doof of verminderd gevoel te hebben of juist óvergevoelig (hypersensitief) te zijn. Het niet goed voelen met de voeten is gevaarlijk, omdat hierdoor onopgemerkt wonden kunnen ontstaan. Neuropathie komt voor als gevolg van diabetes, maar kent ook andere mogelijke oorzaken, waaronder overmatig alcoholgebruik of als bijwerking van chemotherapie.

Meer over neuropathie

Heb ik een verhoogd risico?
Gevoel testen diabetes

Heb ik een verhoogd risico?

Bij een medisch professional wordt vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een risicovoet. Wie dat is, is sterk afhankelijk van uw situatie. In het geval van diabetes is dit bijvoorbeeld veelal de praktijkondersteuner bij de huisarts, de internist of de diabetesverpleegkundige. Weet u niet of u risico loopt, dan kunt u altijd een afspraak maken bij de podotherapeut voor een voetonderzoek. Blijkt er sprake van een verhoogd risico, dan neemt de podotherapeut contact op met uw hoofdbehandelaar om een behandeling voor u in gang te zetten. Ook de mogelijkheden voor vergoeding worden dan met u besproken.

Wilt u een afspraak maken bij de podotherapeut?
Anderen bekeken ook