Vergoedingen podotherapie en steunzolen

Bent u benieuwd naar uw vergoeding voor podotherapie of hulpmiddelen, zoals steunzolen? Gebruik ons vergoedingenoverzicht om te zien welk gedeelte van de kosten uw zorgverzekeraar vergoedt in uw verzekeringspakket.

Altijd een stap verder.

Wilt u een afspraak maken?

Vergoeding voor podotherapie

Podotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van uw verzekeringspakket worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. De meeste zorgverzekeraars accepteren een werkwijze waarbij wij de factuur rechtstreeks voor u indienen bij uw zorgverzekeraar. Het gedeelte dat vergoed wordt, wordt dan alvast door uw zorgverzekeraar betaald. Blijven er daarna nog kosten over, dan ontvangt u voor het restbedrag een factuur.

Indien uw verzekeraar niet meewerkt met bovenstaande werkwijze ontvangt u van Infomedics een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Bekijk ons vergoedingenoverzicht om te zien wat de hoogte is van de vergoeding voor podotherapie en hulpmiddelen (zoals steunzolen) bij uw aanvullende verzekeringspakket.

Vergoeding voor steunzolen

Podotherapeutische hulpmiddelen, zoals steunzolen en ortheses, worden bij veel verzekeraars apart vergoed vanuit het aanvullende pakket. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen vergoeding voor podotherapie en vergoeding voor steunzolen. Ook voor de vergoeding van steunzolen geldt in dat geval dat er geen aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. In ons vergoedingenoverzicht vindt u ook steeds de vergoeding voor steunzolen terug.

Eigen risico

Omdat podotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket, wordt er geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Vergoeding voor podotherapie bij diabetes

Podotherapie voor mensen met diabetes wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer er sprake is van zorgprofiel 2 of hoger, worden medisch noodzakelijke consulten bij de podotherapeut, gerelateerd aan diabetische voetproblemen, rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering. Ook bij de vergoeding voor diabetes wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Selecteer uw verzekeraar

Selecteer uw verzekeraar in het uitklap-menu. U krijgt dan een overzicht van de aanvullende verzekeringspakketten te zien.

Uw verzekeraar:

Wij zijn aangesloten bij: