Wat is het verschil tussen een podoloog en een podotherapeut?

Laat u zich behandelen door een podotherapeut, dan weet u zeker dat u wordt behandeld door een hbo geschoold persoon. De kennis van deze persoon is getoetst tijdens de 4-jarige opleiding tot podotherapeut. Deze zekerheid heeft u bij een podoloog niet. Vaak heeft een podoloog een cursus of kortdurende module gevolgd, maar ook zonder deze cursus of module mag deze persoon zich podoloog noemen.

Een podotherapeut behandelt een groter aantal verschillende klachten in verhouding tot de podoloog. Eén van de verschillen zit in de behandeling bij huidproblemen, nagelproblemen en wonden die veroorzaakt worden door een chronisch ziektebeeld, zoals diabetes en reuma.

Podoloog: geen beschermde titel

De titel ‘podoloog’ is onbeschermd. Dat betekent dat iedereen zich een podoloog mag noemen. Een podoloog heeft vaak een cursus gevolgd, maar het komt voor dat iemand zonder veel kennis zich een podoloog noemt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘gewone’ podoloog en de registerpodoloog. Sommige registerpodologen hebben een module op hbo-niveau afgerond. Men mag zich dan registerpodoloog B noemen. Echter, er zijn aan deze module geen toelatingseisen verbonden en de module is niet geaccrediteerd. Er is dan ook geen sprake van een officiële hbo-opleidingstitel.

Schoen Passen

Podotherapeut: een beschermde titel

Een podotherapeut is een paramedicus en valt daardoor onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34) en deze mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende hbo-opleiding.

Behandeling van een Podotherapeut

Kwaliteitsregistratie

Een podotherapeut staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en is geregistreerd in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De podoloog staat ingeschreven bij een stichting: Stichting Loop.

Logo Kwaliteitsregister Paramedici

Wilt u een afspraak maken bij de podotherapeut?

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is een podotherapeut?

Antwoord: Een podotherapeut behandelt een groter aantal verschillende klachten in verhouding tot de podoloog. Eén van de verschillen zit in de behandeling bij huidproblemen, nagelproblemen en wonden die veroorzaakt worden door een chronisch ziektebeeld, zoals diabetes en reuma. Een podotherapeut is een paramedicus en valt daardoor onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel.

Een podotherapeut is een paramedicus en valt daardoor onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34) en deze mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende hbo-opleiding.


Vraag: Wat is een podoloog?

Antwoord: Een podoloog past, net als een podotherapeut, diverse corrigerende of beschermende behandelingen toe. Denk hierbij aan ortheses en aan schoen- en zool-correcties. Een podoloog geeft ook preventieve adviezen. De titel ‘podoloog’ is onbeschermd. Dat betekent dat iedereen zich een podoloog mag noemen. Een podoloog heeft vaak een cursus gevolgd, maar het komt voor dat iemand zonder veel kennis zich een podoloog noemt.


Vraag: Wat is een registerpodoloog?

Antwoord: Binnen de podologie wordt door Stichting Loop, onderscheid gemaakt tussen een ‘podoloog’ en een ‘registerpodoloog’. Een registerpodoloog herkent en behandelt klachten aan voeten en houding die te maken hebben met de stand van voeten. Net als een podotherapeut heeft hij of zij specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes. Tevens is de registerpodoloog ook een schoenspecialist om schoen en voet optimaal bij elkaar aan te laten sluiten. De titel van registerpodoloog is beschermd door registratie in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Sommige registerpodologen hebben een scholingsmodule afgerond welke HBO niveau heeft. We spreken dan van een registerpodoloog B. Echter, er zijn aan deze module geen toelatingseisen verbonden, en de module is niet dusdanig geaccrediteerd dat het Ministerie van Onderwijs er een officiële HBO ‘bachelor-degree’ aan toekent.

Wilt u een afspraak maken bij de podotherapeut?

Wij zijn aangesloten bij: