Sims classificatie bij diabetes voeten

Sims Classificatie en Zorgprofielen

Sims Classificatie en Zorgprofielen

Om het risico op het krijgen van slecht genezende wonden in kaart te brengen, wordt de Sims classificatie bepaald. Hoe hoger de Sims classificatie, hoe groter het risico. Aan de hand van onder andere de Sims classificatie wordt ook uw zorgprofiel vastgesteld. De Sims classificatie wordt bepaald door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of de diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Uw arts, internist, praktijkondersteuner of podotherapeut bepaalt in overleg met u welke vervolgstappen genomen moeten worden om voetproblemen te voorkomen.

Gevoel testen diabetes

Wat is de Sims classificatie?

De Sims classificatie is een model dat is ontwikkeld om het ‘stadium’ van voetproblemen bij diabetes aan te geven. Hoe hoger de classificatie, hoe groter het risico op het ontstaan van voetwonden. Het model wordt onder andere gebruikt om te bepalen welke zorg nodig is.

Wat is een zorgprofiel?

Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel geeft aan welk ‘zorgpakket’ nodig is om de risico’s op het ontstaan van voetwonden te beperken. Op basis van het zorgprofiel wordt de benodigde voetzorg voor u georganiseerd en wordt ook de vergoeding hiervan bepaald.

Hoe is de Sims classificatie opgebouwd?

Hoe is de Sims classificatie opgebouwd?

De Sims classificatie is als volgt opgedeeld.

Classificatie 0
Geen verminderd gevoel of verminderde doorbloeding in de voeten.

Classificatie 1
Verminderd gevoel of verminderde doorbloeding.

Classificatie 2
Verminderd gevoel en verminderde doorbloeding.
Of
Verminderd gevoel, verminderde doorbloeding en drukplekken.

Classificatie 3
Een voetwond in het verleden of een amputatie in het verleden.
Of
Inactieve Charcot-voet, eindstadium nierfalen of nierfunctievervangende therapie (dialyse).

Hoe zijn de zorgprofielen opgebouwd?

Hoe zijn de zorgprofielen opgebouwd?

De zorgprofielen zijn als volgt opgebouwd.

Geen zorgprofiel
Sims 0, overige wonden, actieve Charcot-voet.

Zorgprofiel 1
Er is sprake van Sims classificatie 1 en het is niet van belang of u in staat bent voor uzelf te zorgen.

Zorgprofiel 2
Er is sprake van Sims classificatie 2 en er is sprake van verminderd gevoel in de voeten en een verminderde doorbloeding.

Zorgprofiel 3
Er is sprake van Sims classificatie 2, er is sprake van verminderd gevoel in de voeten, een verminderde doorbloeding en er zijn drukplekken aanwezig.

Zorgprofiel 4
Er is sprake van Sims classificatie 3, er is in het verleden sprake geweest van een voetwond of er heeft een amputatie plaatsgevonden.
Of
Er is sprake van een inactieve Charcot-voet of een nierfunctievervangende therapie (dialyse).

Hoe wordt de behandeling bij de podotherapeut vergoed?

Hoe wordt de behandeling bij de podotherapeut vergoed?

De vergoeding voor behandelingen bij de podotherapeut hangt af van het hierboven genoemde zorgprofiel. Vanaf zorgprofiel 2 worden consulten bij de podotherapeut rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering. Medische hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen en ortheses worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van uw vergoeding voor deze zorg hangt dus af van uw aanvullende pakket.

Bekijk het vergoedingoverzicht

Wilt u een afspraak maken?
Anderen bekeken ook